DE AANSTEKELIJKHEID

VAN DUURZAAMHEID

DUURZAAMHEIDSVERSLAG

2017

Het mvo-beleid van Vanden Broele Group gaat verder dan het minimaliseren van een negatieve invloed op de samenleving via energiebesparing, duurzaam mobiliteitsbeleid, zonne-energie, …

Een langetermijnvisie waar alle partijen wel bij varen!

Tom Van den Broele

CEO Vanden Broele Groep

We focussen ook op het ontwikkelen van producten en diensten die zelf een positieve bijdrage leveren: ze ontzorgen de gebruiker, vereenvoudigen processen, besparen kosten, …

WAT ZEGT TOM?

 

Met dit derde duurzaamheidsverslag is Vanden Broele Group niet aan haar proefstuk toe. Sinds 2009 rapporteren we over ons mvo-beleid en ondertussen gaat dit al een stuk verder dan energiebesparing, afvalreductie en duurzame mobiliteit. Uiteraard blijven we aandacht hebben voor alle maatregelen die een negatieve impact op de maatschappij vermijden.

 

Daarnaast gaat de focus ook naar het ontwikkelen van producten en diensten die zelf een positieve bijdrage leveren, bijvoorbeeld door de gebruiker te ontzorgen, processen te vereenvoudigen of kosten te besparen… In dit verslag  halen we een aantal recente projecten aan van de verschillende bedrijven van de Vanden Broele Group.

 

Intern kunnen we rekenen op de inzet en ideeën van de medewerkers van de vier bedrijven van de Vanden Broele Group. Onze pijlers - INNOVATIE en DUURZAAMHEID – vormen hiervoor de basis. Vanuit die waarden ontwikkelen zij nieuwe producten en werkwijzen die àlle stakeholders versterken. Van een duurzame aanstekelijkheid gesproken!

 

Tom Van den Broele

CEO Vanden Broele Group

Vanden Broele Group, Lieven Bauwensstraat 33, 8200 Brugge,

T +32(50)671 717  | share@caymanblue.be