DUURZAME

DOELSTELLINGEN

Met de ondertekening van het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen engageert Vanden Broele Group zich om concrete actiepunten waar te maken. Voor het tweede jaar op rij - 2014 en 2015 - verdiende de groep deze erkenning na een strenge audit door POM West-Vlaanderen.

 

Tegelijk willen we hiermee een aantoonbare bijdrage leveren aan de International Sustainable Development Goals (SDG).

Begeleiden van steden en gemeenten bij het halen van hun duurzaamheids-doelstellingen

Stimuleren duurzame verplaatsingen en

vergroening bedrijfsvloot

Verdere digitalisering

producten en diensten

Pilootproject

‘mantelzorgvriendelijk

personeelsbeleid’

Verbetering interne communicatie

 via online platform

Aanbieden
CO
2 neutraal

drukwerk

 herinrichting kantoor

Vanden Broele Group, Lieven Bauwensstraat 33, 8200 Brugge,

T +32(50)671 717  | share@caymanblue.be