Begeleiden van steden

 en gemeenten

bij het halen van hun

duurzaamheidsdoelstellingen

(SDG 11)

LET’S DO IT IN DE VUILBAK

Onder de noemer ‘Let’s do it in de vuilbak… in je buurt’ maakte Cayman een nieuwe sensibiliseringscampagne tegen zwerfvuil voor de West-Vlaamse Afvalintercommunales en de Provincie West-Vlaanderen. Deze volgt op de succesvolle lancering van de gelijknamige jongerencampagne in 2012. Op de website letsdoitindevuilbak.be kunnen bewoners een lapje West-Vlaamse bodem claimen met Google Maps. Door dat te doen, verbinden ze zich ertoe hun perceel regelmatig proper te houden. De traffic naar de website wordt verzekerd via advertenties, affiches, facebook, nieuwsbrieven, banners en ook grote afvalkunstwerken op strategische plaatsen in de provincie.

GENT MOBILITEIT

Cayman ging de uitdaging aan om elke chauffeur bewust te maken van de nieuwe snelheidsmaatregel in Gent. Daar geldt sinds april 2015 een maximumsnelheid van 30 km/u binnen de stadsring R40. Deze maatregel moet de binnenstad leefbaarder en nog verkeersveiliger maken.

 

We bedachten een campagne waarin alle inwoners van Gent deze maatregel konden steunen met een originele actie. Een reeks aanstekelijke filmpjes waar bekende Gentenaren hun eigen tegenprestatie bekendmaakten, leidden de campagne in. 30, en tes fieste!

DE TOEKOMST VAN BRUGGE

De stad Brugge heeft heel wat plannen voor de toekomst. Plannen waarbij de Bruggeling zelf veel inspraak heeft en Cayman helpt deze kenbaar te maken. Voor het nieuwe mobiliteitsplan van Brugge, bijvoorbeeld, deden we dat via een tentoonstelling en een huis-aan-huis folder. Voor het platform ‘de Toekomst van Brugge’ creëerden we een nieuwe look & feel en werkten allerlei dragers uit voor het Festival van de Toekomst op 15/10/15 in het Brugse Concertgebouw.

 

En er ligt nog meer werk op onze plank om Brugge te begeleiden bij het halen van diverse duurzame doelstellingen!

Vanden Broele Group, Lieven Bauwensstraat 33, 8200 Brugge,

T +32(50)671 717  | share@caymanblue.be