Verdere digitalisering

producten en diensten

(SDG 16)

Bij Vanden Broele Group gaan print en online communicatie hand in hand. Door steeds op zoek te gaan naar de meest efficiënte oplossing voor onze klanten en medewerkers winnen digitale producten en diensten wel terrein. We blijven dus inzetten op tools die de gebruiker ondersteunen en ontzorgen,  permanent leren stimuleren en op lange termijn inzetbaar blijven. Ook het milieu vaart daar wel bij. De digitale transacties betekenen immers minder papier- en printertoners, minder verplaatsingen en minder CO2-uitstoot.

Enkele recente innovaties van Vanden Broele:

Verifieer®

eGovFlow®

Het digitale ondertekenplatform waarmee burgers 24/7 belangrijke documenten online kunnen opvragen en rechtsgeldig (laten) ondertekenen. www.verifieer.be

Online platform om aktes en attesten via eID op te vragen en uit te wisselen.

www.egovflow.be

Intelligente digitale bibliotheek

‘Vanden Broele Connect’

Religiopoint

Administratieve vereenvoudiging
met sociale meerwaarde.

http://vlaanderen.religio.be/religiopoint

ScanSearch®

ANYSURFER

Digitale ontsluiting van de archieven .

http://www.scansearch.be

Als erkend AnySurfer software developer waakt Novado erover dat onze digitale applicaties gebruikt kunnen worden op alle relevante devices én dat ze toegankelijk zijn voor iedereen. Dus ook voor mensen met een visuele beperking.

Doelstelling: ISO 27001 informatiebeveiliging

 

Innovatieve, digitale oplossingen moeten niet enkel goed werken, ze moeten ook de persoonlijke gegevens van de gebruiker beschermen! Wij houden bij de ontwikkeling ervan rekening met de privacy en informatiebeveiliging van de gebruikers. Om dit principe aantoonbaar te maken, mikken we in 2016 op een ISO 27001 certificaat.

TERUG

Vanden Broele Group, Lieven Bauwensstraat 33, 8200 Brugge,

T +32(50)671 717  | share@caymanblue.be